Nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

Cập nhật 13/2/2018, 14:02:10

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm được các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện trong những năm qua. Trong đó, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và được nhân rộng ở nhiều nơi.

Đến nay, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã được triển khai, nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các làng DTTS gắn với tổ tự quản về an ninh trật tự. Theo đó, khi phát hiện vụ việc gì vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, nhất là vào ban đêm, người dân trong làng sẽ đánh kẻng để kêu gọi mọi người đến trợ giúp. Chiếc kẻng an ninh này còn được các làng tận dụng để thông báo họp dân. Với sự hình thành và phát triển mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã và đang góp phần hiệu quả vào việc giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự, nhất là ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 35

Trả lời