Nhân dân tỉnh Gia Lai tin tưởng tuyệt đối và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước

Cập nhật 24/11/2020, 08:11:59

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện đặc biệt quan trọng; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trước thềm Đại hội, cùng với Nhân dân các dân tộc Việt Nam, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cũng đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, Nghị quyết quan tâm đầu tư đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực miền núi như tỉnh Gia Lai và nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Bùi Ngọc Lợi, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku: Trong tất cả cuộc họp của chi bộ tôi quán triệt đến toàn thể đảng viên và đồng thời họp khu dân cư để quán triệt sâu rộng đến toàn thể bà con để chúng ta hiểu để chúng ta chống lại kẻ xấu tung tin thất thiệt, những việc làm sai trái của những người chống phá cách mạng, chống phá Đảng và chống phá Nhà nước Việt Nam.

Ông Bùi Xuân Đồng, Tổ dân phố 7, phường Hội Thương, TP.Pleiku: Chúng ta thấy rằng có một số luồng dư luận mà chúng ta phải nói rằng đây là của các thế lực thù địch họ tạo ra những ý kiến trái chiều để nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Song với một người dân thì chúng ta phải sáng suốt và nhìn nhận rằng, thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta ngày một đổi mới hơn. Điển hình như vừa rồi,dịch Covid-19 tình hình trên thế giới rất bấp bênh, chịu nhiều ảnh hưởng nhưng đối với đất nước Việt Nam chúng ta tuy có bị ảnh hưởng nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì tình hình đã được cải thiện một cách đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Păh: Hướng về Đại hội XIII của Đảng thì bà con Nhân dân trên địa bàn rất tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và với Đại hội XIII thì bà con rất tin tưởng và kỳ vọng, mong rằng Bộ Chính trị, Trung ương sẽ có những chủ trương, Nghị quyết đúng đắn để quan tâm và tạo điều kiện cho bà con làm ăn phát triển kinh tế, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa như ở huyện Chư Păh chúng tôi.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro: Chúng tôi mong muốn rằng Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro bằng các chương trình mục tiêu cụ thể, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia để làm sao có sự đầu tư để nâng cao, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, những công trình phục vụ dân sinh, những công trình phục vụ cho sản xuất để nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số./.

Đức Hải – Thanh Sáng – Minh Trung – Phi Long


Lượt xem: 32

Trả lời