Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc

Cập nhật 10/8/2020, 10:08:41

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành một loạt quyết định điều chỉnh lãi suất, có hiệu lực từ ngày 6/8.

Theo đó, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm. Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam duy trì 0%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước  cũng giảm xuống 0,8%/năm. Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 0,8%/năm. Ngân hàng Nhà nước cho biết các quyết định điều chỉnh lãi suất trên đây được ban hành nhằm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô cũng như mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Hồng Uyên, R’Piên


Lượt xem: 12

Trả lời