Ngăn chặn tình trạng người dân dùng gỗ rừng để sấy thuốc lá

Cập nhật 05/5/2015, 14:05:51

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng ở nhiều địa phương phía Đông Nam của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng sử dụng gỗ rừng trái phép để sấy thuốc lá.

 

 

Theo thống kê, trên địa bàn các địa phương phía Đông Nam của tỉnh hiện có gần 500 lò sấy thuốc lá, trong đó nhiều nhất là ở huyện IaPa, thị xã Ayunpa và huyện Krôngpa. Những năm trước đây, thực hiện việc sản xuất theo phương pháp truyền thống, nhiều chủ lò sấy thuốc lá dùng gỗ rừng để sấy. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng ở các địa phương này trước đây diễn biến phức tạp.

Những năm gần đây, Hạt Kiểm lâm ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các chủ lò sấy thuốc lá nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng, chuyển đổi từ dùng gỗ rừng sang dùng trấu để sấy thuốc lá; đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp dùng gỗ rừng trái phép để sấy thuốc lá.

Với nhiều biện pháp trên đã mang lại hiệu quả tích cực. Riêng trên địa bàn huyện Iapa hiện có hơn 200 lò sấy thuốc lá, trong đó phần lớn các chủ lò đã chuyển từ dùng gỗ rừng sang dùng trấu để sấy thuốc lá./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 46

Trả lời