Năm học 2021 – 2022, huyện Chư Sê có 184 học sinh bỏ học

Cập nhật 26/8/2022, 16:08:21

Theo thống kê, trong năm học 2021 – 2022, huyện Chư Sê có 151 học sinh ở cấp Trung học cơ sở bỏ học, chiếm 1,91% số học sinh cấp Trung học cơ sở của huyện, nhiều hơn 50 học sinh so với năm học trước và 43 học sinh ở cấp Tiểu học cũng bỏ học vì nhiều lí cho khác nhau.

Theo Phòng GD & ĐT huyện Chư Sê, phần lớn số học sinh bỏ học ở những vùng đặc biệt khó khăn, dân cư sống phân tán, tỷ lệ hộ nghèo cao; một số địa phương có thời điểm phó thác công tác duy trì sĩ số học sinh cho các cơ sở giáo dục. Ở nhiều gia đình, học sinh ở độ tuổi từ 11-14 là lao động chính nên nghỉ học phụ giúp gia đình sau khi tốt nghiệp THCS. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, thời gian học trực tuyến và các hình thức khác kéo dài nên nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh nữ dân tộc thiểu số đã bỏ học lập gia đình.

Đây chính là lí do khiến tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh của toàn huyện Chư Sê chỉ đạt 99,3%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra so với Kế hoạch năm học 2021-2022 của huyện./.

Quốc Linh – Minh Trung


Lượt xem: 5

Trả lời