Năm 2023, huyện Chư Pah phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm

Cập nhật 31/1/2023, 08:01:42

 Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, xây dựng thành công các vùng chuyên canh cây nông nghiệp đã và đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Chư Pah.

Nhờ đó đến cuối năm 2022,thu nhập bình quân đầu người của huyện Chư Pah đạt 47,5 triệu đồng/năm (tăng 8,58% so với năm 2021) và tăng so với mức 30,77 triệu đồng/người/năm của năm 2016. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển công nghiệp-dịch vụ; đồng thời tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng; huyện Chư Pah phấn đấu năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 50 triệu đồng/năm (tăng 5,25% so với năm 2022)./.

 Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 26

Trả lời