Năm 2023, Gia Lai phấn đấu xây dựng được 200 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

Cập nhật 02/12/2022, 09:12:51

Công tác xây dựng mã số vùng trồng nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu nông sản đang được ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm.

 Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 94 mã số vùng trồng và 22 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường các nước: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ… Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông sản trong thời gian đến, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn tỉnh thiết lập, xây dựng khoảng 180 – 200 mã số vùng trồng và khoảng 40 – 50 mã số cơ sở đóng gói nông sản.

Ngọc Hà, R. Piên


Lượt xem: 3

Trả lời