Năm 2023, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ triển khai đầu tư 43 công trình xây dựng hệ thống lưới điện

Cập nhật 19/11/2022, 09:11:57

Với mục tiêu hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra, Điện lực Gia Lai đã chủ động khảo sát thực trạng lưới điện và nhu cầu phụ tải để có kế hoạch đầu tư xây dựng hợp lý. Trên cơ sở đó, đơn vị đã lựa chọn đầu tư các công trình phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phát huy được hiệu quả đầu tư khi đi vào vận hành.

Theo đó, dự kiến trong năm 2023, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ triển khai 43 công trình đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh với tổng kế hoạch vốn do Tổng công ty Điện lực miền Trung giao hơn 230 tỷ đồng. Trong đó, 03 công trình lưới điện 110kV; 28 công trình lưới điện trung, hạ áp; 09 công trình phục vụ sản xuất và 03 công trình dự phòng. Để các dự án đầu tư được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, đạt chất lượng theo yêu cầu, Điện lực Gia Lai đã phối hợp với các nhà thầu tư vấn thiết kế tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để sớm hoàn thành hồ sơ thiết kế công trình theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh việc đẩy nhanh thủ tục đầu tư, công ty cũng chú trọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay khi bàn giao tuyến./.

 Lê Thư,  Phi Long

 


Lượt xem: 5

Trả lời