Năm 2022, tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động 3,5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

Cập nhật 09/6/2022, 10:06:11

Với mục đích vận động nguồn lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu vận động số tiền 3,5 tỷ đồng cho Quỹ.

Từ nguồn quỹ này, dự kiến trong năm sẽ hỗ trợ về giáo dục cho 1.372 trẻ; hỗ trợ 2.000 trẻ tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ; hỗ trợ đột xuất cho 50 trẻ trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn… Có thể nói những năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai góp phần thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh; nhất là việc trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát triển về thể chất, trí tuệ và tinh thần, giúp các em vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng./.

 Mỹ Tiến, Huy Toàn


Lượt xem: 3

Trả lời