Năm 2022 mặt hàng cà phê chiếm hơn 62% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh.

Cập nhật 18/12/2022, 19:12:39

 Từ đầu năm 2022 đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai có bước tăng trưởng khá với kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 660 triệu USD, tăng 8,2%.

Giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, tiêu, trái cây có bước tiến mạnh mẽ, thị trường được mở rộng. Trong đó, mặt hàng cà phê chiếm hơn 62% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Đạt được kết quả trên là nhờ Chính Phủ liên tiếp ký kết, đưa vào thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, tình hình mở cửa lại thị trường trong điều kiện bình thường mới trong nước cũng như các quốc gia khu vực Châu Âu, châu Á đã tạo thuận lợi cho việc giao thông, đi lại là những yếu tố thúc đẩy hoạt động xuất khẩu./.

 Lê Thư, Viễn Khánh


Lượt xem: 6

Trả lời