Năm 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức thành công nhiều cuộc thi ý nghĩa và có sức lan tỏa lớn

Cập nhật 03/1/2023, 07:01:33

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi ý nghĩa và có sức lan tỏa lớn.

Cụ thể đã tổ chức 3 cuộc thi theo hình thức trực tuyến thu hút sự tham gia của hơn 1,5 triệu lượt người ở 61 tỉnh, thành trong cả nước, gồm: Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển”, Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Luật Biển năm 1982”. Qua các cuộc thi đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong phong Hồ chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; cũng như ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc, những chặng đường phát triển, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã giành được trong 90 năm qua.

 Đức Hải, R‘Piên


Lượt xem: 10

Trả lời