Năm 2018 toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện hơn 17,5 triệu Kwh

Cập nhật 16/1/2019, 09:01:39

Hiện 222/222 xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai đã có điện lưới quốc gia, với hơn 330.500 hộ dân sử dụng điện, đạt 99,46%.

Toàn tỉnh có 47 công trình thủy điện trong đó có 08 công trình thuỷ điện lớn, 39 công trình thuỷ điện vừa và nhỏ, 02 công trình điện sinh khối và 01 công trình điện mặt trời đã đưa vào sản xuất với tổng công suất 2.434,45 MW. Nhằm sử  dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả, trong năm qua đã có nhiều biện pháp được triển khai như: tăng cường sự dụng điện năng thay thế, cắt giảm lượng đèn quảng cáo, hệ thống chiếu sáng vườn hoa, công viên, thay thế bóng đèn thủy ngân bằng đèn natri tiết kiệm điện… Nhờ vậy năm 2018 toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm hơn 17,5 triệu Kwh, tương đương 33,1 tỷ đồng.Tiết kiệm điện dần trở thành ý thức tự giác chung của các cá nhân, tập thể chứ không phải riêng của ngành điện trên địa bàn tỉnh./.

 Trương Trang,  Minh Trung


Lượt xem: 22

Trả lời