Năm 2018 huyện Kbang phấn đấu thu hồi trên 200 ha rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng

Cập nhật 12/7/2018, 14:07:51

Theo kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng, toàn huyện Kbang có hơn 1.030 ha đất rừng bị lấn chiếm thuộc diện phải thu hồi để chuyển sang mục đích lâm nghiệp.

Với mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2019 sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ diện tích bị lấn chiếm trên, thời gian qua, huyện Kbang đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các xã, thị trấn tiến hành đo đạc, xác định phần diện tích thuộc diện thu hồi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được mục đích của việc thu hồi đất rừng nhằm phục vụ cho mục đích lâm nghiệp, sau đó sẽ giao lại cho người dân quản lý và hưởng lợi. Theo kế hoạch, năm 2018 huyện phấn đấu thu hồi trên 200 ha bị lấn chiếm để trồng lại rừng. Đến thời điểm này, các đơn vị chủ rừng đã thu hồi và trồng lại được gần 100 ha rừng./.

Quốc Anh, Minh Trí


Lượt xem: 18

Trả lời