Năm 2018, Gia Lai tập trung giúp các hộ chính sách còn khó khăn thoát nghèo

Cập nhật 13/2/2018, 14:02:30

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Gia Lai hết sức quan tâm thực hiện trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong năm 2017, Gia Lai đã huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà dột nát, tạm bợ cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở.

Cụ thể, năm 2017, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Gia Lai đã huy động được trên 70 tỷ đồng để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho trên 1.200 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, hoàn thành 100% hộ chính sách có nhà ở. Đây là một kết quả đáng tự hào của Gia Lai khi trong cả nước số tỉnh có 100% hộ chính sách xóa nhà tạm chưa nhiều. Tiếp tục phát huy kết quả này, trong năm 2018, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giúp đỡ các hộ chính sách, có công với cách mạng có kinh tế khó khăn thoát nghèo trong năm nay. Theo UBND tỉnh, đến nay, toàn tỉnh còn khoảng 380 gia đình chính sách thuộc diện nghèo. Để tập trung giúp các đối tượng này thoát nghèo, các địa phương cần huy động các nguồn lực xã hội đồng thời tuyên truyền, giúp các hộ tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài những giải pháp của tỉnh, các ngành, các địa phương cần có những cách làm riêng phù hợp với tình hình thực tế, qua đó góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ giảm nghèo chung của tỉnh./.

Ngô Thanh, Thanh Sáng

 


Lượt xem: 24

Trả lời