Năm 2018 Gia Lai được bổ sung thêm 25 tỷ đồng cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Cập nhật 14/9/2018, 21:09:06

Ngoài 13 chương trình cho vay đã được thực hiện, đầu năm 2018 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai Chương trình cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Gia Lai được cấp bổ sung 25 tỷ đồng vào nguồn vốn cho vay. Tính đến cuối tháng 8.2018, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đã giải ngân được hơn 10 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được vay từ 25- 30 triệu đồng. Đối tượng vay vốn là những hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn. Các hộ này đều đã được vay vốn của Chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ngoài nguồn vốn vay hộ nghèo, được bổ sung thêm nguồn vốn vay theo Quyết định 2085 sẽ giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư mở rộng quy mô phát triển kinh tế hộ gia đình từ đó mang đến nhiều cơ hội nhanh chóng thoát nghèo bền vững. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết sẽ kết thúc giải ngân vào cuối tháng 9.2018 để nguồn vốn kịp thời đến tay người dân.

Hồng Uyên, Duy Linh

 


Lượt xem: 22

Trả lời