Mỗi năm huyện Chư Pưh đào tạo nghề cho khoảng 200 lao động

Cập nhật 13/8/2019, 13:08:20

Thời gian qua, huyện Chư Pưh đã tập trung phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nghề theo hướng xã hội hóa, đa dạng, linh hoạt thích ứng với cơ chế thị trường lao động; mở rộng ngành nghề, tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.

 ​Theo đó, huyện Chư Pưh phấn đấu đến năm 2020 sẽ giải quyết việc làm mới cho trên 4.300 lao động, đào tạo nghề bình quân mỗi năm khoảng 200 lao động, đưa 100 đến 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện lên 20% và tỷ lệ lao động qua đào tạo của địa phương lên gần 34% vào cuối năm 2020./.

Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 19

Trả lời