Mang Yang phấn đấu nâng cao năng suất và chất lượng cây cà phê

Cập nhật 24/9/2023, 16:09:37

Mang Yang phấn đấu nâng cao năng suất và chất lượng cây cà phê

Huyện Mang Yang hiện có trên 20.000 ha cà phê, trong đó 85% diện tích cà phê kinh doanh. Để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cà phê, những năm gần đây, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã và người dân trên địa bàn huyện Mang Yang đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn 4C, VietGAP. Việc đẩy mạnh phát triển cà phê theo tiêu chuẩn 4C, Viet Gap sẽ góp phần nâng cao chất lượng cà phê, chế biến sâu để tăng giá trị cho sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững./.

Ngọc Ánh – R.Piên


Lượt xem: 7

Trả lời