Mang Yang – Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”

Cập nhật 13/8/2022, 13:08:20

Xác định “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/HU ngày 15/3/2021 nhằm đẩy mạnh thực hiện nội dung này gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Sau hơn 01 năm triển khai, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của bà con, từ đó, góp phần hành động làm thay đổi bộ mặt của buôn làng ở địa phương.

Để tuyên truyền cho cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, năm vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã cấp phát về các thôn làng hơn 1.200 quyển sổ tay, trong đó cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động thành 10 điều thay đổi nếp nghĩ, 10 điều thay đổi cách làm. Nhờ cách làm cụ thể này, đội ngũ người có uy tín, già làng, tổ dân vận đã dễ dàng hơn rất nhiều trong việc đưa nội dung cuộc vận động, cũng như nội dung Nghị quyết của Huyện ủy đến với người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Người uy tín có vai trò đặc biệt trong việc tuyên truyền vận động ở địa phương, và đã góp phần rất lớn trong việc đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Qua 01 năm triển khai Nghị quyết, họ đã góp sức rất lớn trong công tác tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân”.

Bên cạnh việc cụ thể hóa nội dung và phát huy vai trò của người có uy tín, để cuộc vận động đi vào thực chất và có sức lan tỏa sâu rộng, Mặt trận và các đoàn thể các xã, thị trấn đã xây dựng nhiều mô hình điểm, biểu dương những tấm gương điển hình, người thật việc thật, hướng dẫn cho bà con học tập, làm theo, để từ đó khơi dậy được ý thức tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 70% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Mang Yang đang bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nươc, biết tự lực vươn lên, đã có hơn 1.200 hộ nghèo mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế. Qua hơn 01 năm triển khai Nghị quyết số 02, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm 2,62%, vượt chỉ tiêu của Nghị quyết 2%.

Ông Djin – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Đak Trok, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua việc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm thì đến nay bà con ở trong làng đã thay đổi rất là nhiều, biết giữ gìn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, cùng nhau góp công làm hàng rào, làm đường, chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế, lo cho con cái ăn học”…

Để nội dung cuộc vận động sát với tình hình thực tiễn hơn nữa, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang đề nghị mỗi địa phương chỉ lựa chọn từ 01 đến 03 việc làm cụ thể để tập trung triển khai có hiệu quả, tạo được sự đột phá, sự chuyển biến mạnh mẽ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tới.

Trương Trang, Phi Long


Lượt xem: 15

Trả lời