Lữ đoàn Công binh 280 tổ chức luyện tập chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Cập nhật 07/3/2023, 16:03:16

Vừa qua, tại thành phố PleiKu, Lữ đoàn Công binh 280 thuộc Quân khu V tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Trong quá trình luyện tập, đơn vị đã chú trọng đi sâu vào luyện tập hành động của chỉ huy các cấp theo các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ. Các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, từ hệ thống văn kiện tác chiến đến bố trí các hầm hào, công sự, triển khai lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ luyện tập; các nội dung luyện tập đầy đủ, đảm bảo yêu cầu, sát với tình hình thực tế. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành luyện tập, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ. Thông qua đợt luyện tập lần này đã nâng cao một bước về trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ chỉ huy các cấp; nhận thức, ý thức SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ cũng được nâng cao; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng cho chỉ huy và cơ quan; nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn, khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi của Lữ đoàn trong tình hình mới; kịp thời khắc phục những thiếu sót, điều chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị./

Thanh Triện (CTV Lữ đoàn Công binh 280)


Lượt xem: 2

Trả lời