Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tổ chức tập huấn

Cập nhật 23/4/2019, 13:04:29

Ngày 23/4, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tổ chức Tập huấn với chủ đề: “Ứng dụng các công cụ tư duy hệ thống, tư duy khoa học trong việc tìm hiểu nguyên nhân, xây dựng giải pháp và phân tích các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý”.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công viên chức thuộc các cơ quan Đảng; các sở, ban, ngành và đoàn thể liên quan được giảng viên giới thiệu 6 chuyên đề liên quan đến 2 nội dung chính: Chuẩn đoán nguyên nhân và xây dựng giải pháp các vấn đề; Phân tích các bên liên quan trong xây dựng chính sách để tăng số người ủng hộ kế hoạch, chương trình, chính sách trong quản lý. Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và tiếp cận thực tế về những vấn đề trong quá trình làm việc, quản lý tại đơn vị công tác để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Từ đó nhằm nâng cao năng lực tư duy quản lý cho cán bộ lãnh đạo và tham mưu trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Thúy Diện, Minh Trí


Lượt xem: 15

Trả lời