Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023

Cập nhật 09/11/2023, 10:11:19

Sáng nay (ngày 9.11), tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023. Tham dự Lễ khai giảng có Tiến sỹ Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia; về phía tỉnh Gia Lai, tham dự có đồng chí Huỳnh Quang Thái – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Theo đó, trong thời gian 2 tuần, 54 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực thông qua nhiều chuyên đề như: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp sở; kỹ năng tổ chức kiểm tra, thanh tra ngành, lĩnh vực ở địa phương; phân cấp, phân quyền trong hành chính Nhà nước; kỹ năng quản lý tài chính và tài sản công; kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng xây dựng phát triển văn hoá công vụ; kỹ năng phát triển quan hệ truyền thông; kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính Nhà nước…

Phát biểu Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, Tiến sĩ Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, việc tổ chức Lớp bồi dưỡng  nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng về quản lý nhà nước cấp Sở và tương đương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các cơ quan, các địa phương.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Quang Thái – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ trọng tâm luôn được BTV Tỉnh uỷ quan tâm thực hiện. Các học viên cần bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các nội dung chương trình bồi dưỡng, thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, phát huy cao tính tự giác, tích cực học tập nhằm đạt kết quả cao nhất và vận dụng thật tốt những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị./.

Ngô Thanh – Huy Toàn


Lượt xem: 1

Trả lời