Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với UBND huyện Đức Cơ

Cập nhật 18/5/2019, 22:05:32

Chiều (17/5), tại Tp.Pleiku đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với UBND huyện Đức Cơ.

Tại buổi lễ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND huyện Đức Cơ đã thống nhất quy chế phối hợp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, quy hoạch, xây, dựng, bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh theo quy định của pháp luật. Trong đó, tăng cường phối hợp quản lý theo thẩm quyền đối với một số nội dung như: Quản lý đầu tư; Quản lý quy hoạch và xây dựng; Quản lý đất đai và môi trường; Quản lý doanh nghiệp và lao động; Quản lý quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Việc ký kết Quy chế phối hợp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, góp phần thúc đẩy Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát triển bền vững, hiệu quả và đúng quy hoạch, kế hoạch.  /.

Lê Thư, Duy Linh


Lượt xem: 19

Trả lời