Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 – 19/4/2016)

Cập nhật 19/4/2016, 13:04:27

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 – 19/4/2016), thời gian  qua Tỉnh ủy Gia Lai  phố hợp với các sở, ban ngành của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng đến sự kiện quan trọng này.

 

Ngày 15/4, Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19-4-1946 – 19-4-2016).  Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo do đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày đã khẳng định: Những lời dặn trong thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đã khơi dậy truyền thống yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc thiểu số miền Nam và Tây Nguyên. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên các dân tộc thiểu số miền Nam nói riêng và cả nước nói chung đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.

Dịp này, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai – Kon Tum, Sở Văn hóa Thể thao vào Du lịch Gia Lai tổ chức Triển lãm ảnh với chuyên đề “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku”. Triển lãm trưng bày 163  tư liệu: Ảnh thời sự, ảnh chụp tranh, câu trích, sách và tài liệu đã được nghiên cứu, tập hợp từ các bộ phận lưu trữ của Trung ương và địa phương với nội dung khái quát tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng độc lập tự do. 

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku”.Thông qua cuộc thi đã tạo thnahf phong trào rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức của người dân hiểu rõ về tầm vóc vĩ đại  của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết thống nhất của dân tộc Việt Nam nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng./.

 

BT: Bích Thủy


Lượt xem: 116

Trả lời