Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 đến ngày 9/12/2022)

Cập nhật 06/12/2022, 16:12:01

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 đến ngày 9/12) tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku.

Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác trong năm 2022; triển khai nhiệm vụ của tỉnh năm 2023 và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng. Là kỳ họp cuối năm, Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách, làm cơ sở thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2023 và tháo gỡ những khó khăn, nút thắt để phát triển nhiều lĩnh vực của tỉnh trong thời gian tới. Đài PT-TH Gia Lai sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên làm việc ngày 07 và phiên làm việc ngày 09 của Kỳ họp. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn theo dõi!

    BT Hà Đức


Lượt xem: 2

Trả lời