Krông Pa nỗ lực triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 25/8/2014, 15:08:08

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhưng bước đầu huyện Krông Pa đã đạt được những kết quả nhất định. Chương trình đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, hưởng ứng, bộ mặt nông thôn mới ở nhiều địa phương từng bước hình thành. 

 

Làm đường giao thông nông thôn.

 

Ia Mlah, là một trong 2 xã được chọn làm điểm của huyện Krông pa về xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của xã đã có những khởi sắc nhất định. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, các công trình phúc lợi dân sinh cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của người dân. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp phát triển rõ rệt với giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng cao hàng năm. Đến nay IaMlah đã đạt 11/19 tiêu chí, 8 tiêu chí còn lại đều gần đạt. Tuy nhiên, trong đó tiêu chí giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người được xác định là 2 tiêu chí rất khó thực hiện. Vì vậy, để chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành theo đúng đúng lộ trình vào năm 2015, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

 

Ông Ksor Thiều – Bí thư đảng ủy–Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Ia Mlah cho biết: “Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn rất là cao, khoảng 40,49%, với tổng số hộ nghèo hiện nay là 313 hộ, để đạt được tiêu chí hộ nghèo chúng tôi ước tính 258 hộ thoát nghèo thì mới đạt được tiêu chí. Thứ 2 là về thu nhập bình quân đầu người/năm, thế thì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo như thế thì thu nhập cũng rất khó khăn. Như vậy 2 tiêu chí này chúng tôi xác định rất khó khăn và chúng tôi đã ra nghị quyết để phấn đấu sau này có cơ sở để đánh giá trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã…”.

 

Với đặc thù của một huyện vùng sâu, vùng xa, điều kiện phát triển kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thế nên, ngay khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã lựa chọn cách làm phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân. Sau một thời gian thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện đã tạo được sự đồng lòng, chung sức của người dân. Vì vậy, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự chúng tay góp sức của cộng đồng được cho là yếu tố quan trọng để khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đăng ký thực hiện. Kế hoạch năm 2015 hai xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới là IaMlah và Phú Cần sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đăng ký.

 

Ông Đinh Xuân Duyên–Trưởng Phòng NN&PTNT –Phó BCĐ XDNTM Krông Pa khẳng định:Trước hết chúng tôi tổ chức rà soát lại toàn bộ các tiêu chí chưa đạt để có sự tập trung đầu tư. Thứ hai là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cùng tham gia với các nguồn vốn đầu tư của nhà nước để thực hiện xây dựng nông thôn mới hoàn thành đúng lộ trình. Ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn sẽ được đẩy mạnh hơn”.

 

Phát huy những kết quả đạt được, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tin rằng chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai trên địa bàn huyện KrôngPa sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đảm bảo mục tiêu về triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao./.

Hồng Uyên-Kim Dung-Minh Trí


Lượt xem: 41

Trả lời