Kông Chro quan tâm đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 12/11/2019, 20:11:46

Kông Chro là huyện vùng sâu, vùng xa, kinh tế – xã hội và nhất là đời sống của bà con người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Do đó, thời gian qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, địa phương cũng đã tập trung ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ giúp bà con cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huyện Kông Chro có 9 dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 72% dân số toàn huyện; trong đó, đồng bào Bahnar, Jrai chiếm phần lớn, còn lại là một phần ít đồng bào dân tộc phía Bắc. Toàn huyện có 10 xã thuộc vùng III và 85 làng dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn. Do đó, một trong những giải pháp được địa phương đặc biệt chú trọng là đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, cây – con giống từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, như: 755, 135, xây dựng nông thôn mới… để giúp người dân có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Ông Vũ Cao Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Ya Ma, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua thì xã Ya Ma đã tiếp nhận được rất nhiều sự đầu tư của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là cơ sở hạ tầng về đường giao thông liên xã, liên thôn rồi trường học, trạm y tế cũng được nâng cấp mới và hệ thống điện được trang bị đạt 95%. Đối với đầu tư về sản xuất thì xã cũng tiếp nhận giống bò, giống cây trồng, phân bón thì chúng tôi đã cấp phát đúng đối tượng, đầy đủ; đồng thời, hướng dẫn người dân tiếp thu khoa học kỹ thuật để phát huy tốt, nâng cao thu nhập.”

Nhờ có sự quan tâm đầu tư của các cấp và ý thức vươn lên của người dân mà đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kông Chro đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Việc sản xuất của người dân đã có bước chuyển dịch hợp lý; bà con đã đưa nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Giai đoạn 2014 – 2019 tỷ lệ giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro đạt từ 6 đến 7%, cao hơn mức bình quân chung toàn huyện; thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 18 triệu đồng/năm. Người dân đã được tiếp cận với các dịch vụ căn bản của xã hội.

Ông Đinh Bóp – Làng Hân, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Trước đây, đời sống của người dân làng Hân mình rất khó khăn. Nhờ được nhà nước quan tâm đầu tư nên hiện nay phát triển khác trước rất là nhiều; điện, đường, trường học, trạm y tế đều có hết, đời sống của bà con cũng no ấm hơn.”

Dù đã có bước khởi sắc song đời sống của người dân, điều kiện kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro vẫn còn nhiều khó khăn; hiện còn trên 3.300 hộ nghèo, chiếm gần 97% số hộ nghèo toàn huyện. Do đó, cùng với việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi phương thức sản xuất cho bà con.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đầu tư cơ sở hạ tầng để giảm bớt khó khăn cho bà con trong đời sống, trong sản xuất; mặt khác hỗ trợ nâng cao kiến thức về kinh nghiệm sản xuất của bà con, cải tiến phương thức sản xuất tiến bộ hơn, tiếp cận với các loại cây, con có năng suất cao; và chúng tôi giao cho các ban, ngành của huyện ít nhất mỗi phòng ban, ban ngành của huyện kết nghĩa, giúp đỡ với 1 làng đồng bào dân tộc thiểu số; xem xét điều kiện người dân cần gì thì chúng tôi sẽ tác động, giúp đỡ bà con.”

Dù vẫn còn những khó khăn song có thể thấy từ sự quan tâm đầu tư và triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc mà đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro ngày càng có sự thay đổi đáng mừng. Từ đó, bà con nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, luôn đoàn kết, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Đức Hải – Huy Toàn.


Lượt xem: 37

Trả lời