Kim ngạch xuất khẩu càphê của Gia Lai giảm mạnh so với cùng kỳ

Cập nhật 08/6/2015, 14:06:41

    5 tháng đầu năm sản lượng xuất khẩu càphê đạt 57.390 tấn, tương ứng hơn 101 triệu USD, giảm 61,4% về lượng và giảm gần 65% về giá trị. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm thấp là do giá cà phê giảm. Mặt khác, do một số doanh nghiệp cạnh tranh không … Continue reading “Kim ngạch xuất khẩu càphê của Gia Lai giảm mạnh so với cùng kỳ”

 

 

5 tháng đầu năm sản lượng xuất khẩu càphê đạt 57.390 tấn, tương ứng hơn 101 triệu USD, giảm 61,4% về lượng và giảm gần 65% về giá trị. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm thấp là do giá cà phê giảm. Mặt khác, do một số doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh, làm cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng như doanh nghiệp trong tỉnh thiếu hụt nguồn hàng đầu vào. Ngoài ra, thị trường tiềm năng Trung Quốc có dấu hiệu chững lại do nước này đang đẩy mạnh sản xuất cà phê với diện tích lớn.

 

Hồng Uyên-Nhật Thành


Lượt xem: 64

Trả lời