Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của CBCCVC

Cập nhật 14/4/2014, 13:04:36

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 858 và 805/UBND – NC về chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, ngày 14/4, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số phường và nhà hàng ăn uống tại thành phố Pleiku.

 

Kiểm tra đột xuất việc sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Phường Tây Sơn, Pleiku.

 

Kiểm tra đột xuất việc sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại phường Tây Sơn, Hoa Lư và Thống Nhất – thành phố Pleiku cho thấy đã có những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp hành giờ giấc làm việc. Trong 16 trường hợp vắng mặt tại thời điểm kiểm tra thì 15 trường hợp đều có lý do chính đáng như đi học, nghỉ sinh, nghỉ ốm và nghỉ đột xuất, 1 trường hợp vắng mặt không lý do tại Phường Thống Nhất là anh Nguyễn Giang Nam – Bí thư Đoàn phường. Đoàn đã tiến hành lập biên bản và đề nghị lãnh đạo Phường Thống Nhất kiểm điểm trường hợp này và báo cáo về đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh trong thời gian sớm nhất…..

 

Cũng trong ngày 14/4, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số nhà hàng trên địa bàn thành phố Pleiku nhằm phát hiện và chấn chỉnh tình trạng cán bộ – công chức viên chức sử dụng rượu bia trong giờ làm việc cũng như giờ nghỉ trưa theo tinh thần chỉ đạo tại văn bản số 805 của Chủ tịch UBND tỉnh. Dù không phát hiện trường hợp vi phạm, song việc kiểm tra này bước đầu cho thấy sự quyết tâm của tỉnh nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, từ đó lập lại kỷ cương, lề lối làm việc, xây dựng nét văn hóa trong mỗi công sở …./.

 

Đoàn Bình-Minh Trí


Lượt xem: 81

Trả lời