Khoảng hơn 1.080 tỷ đồng kinh phí cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, người DTTS

Cập nhật 03/12/2023, 07:12:13

Khoảng hơn 1.080 tỷ đồng kinh phí cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, người DTTS

Với mục tiêu đảm bảo các hộ chính sách được thụ hưởng đầy đủ chế hộ hỗ trợ mua thẻ BHYT, trong 03 năm (từ 2021 đến cuối tháng 10/2023), BHXH tỉnh Gia Lai đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH cùng các địa phương trong tỉnh triển khai cấp thẻ BHYT cho 154.144 người nghèo, 188.357 thẻ cho người cận nghèo, 859.118 thẻ cho người DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Đồng thời hỗ trợ mua BHYT cho 259.207 người thuộc hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Tổng kinh phí thực hiện cấp và hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng chính sách này khoảng hơn 1.080 tỷ đồng.

Cũng trong 03 năm qua, tổng số kinh phí cơ quan BHXH tỉnh thực hiện thanh toán cho số lượt người thuộc các đối tượng chính sách này đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế là hơn 594,6 tỷ đồng./.

 

Mỹ Tiến –  R’Piên


Lượt xem: 9

Trả lời