Khó kiểm soát ATTP tại 19 chợ đang hoạt động trên địa bàn TP. Pleiku

Cập nhật 13/9/2022, 16:09:05

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Pleiku có 19 chợ từ hạng 1 đến hạng 3, trong đó có 3 chợ có Ban quản lý, 3 chợ do hợp tác xã và doanh nghiệp quản lý, còn lại do UBND xã, phường trực tiếp quản lý và thu phí.

Nhằm giám sát chặt chẽ, đảm bảo ATTP trong chợ, hàng năm UBND thành phố Pleiku đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các lớp tập huấn về đảm bảo ATTP cho các tiểu thương kinh doanh thực phẩm trong chợ; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy mẫu giám sát dư lượng hóa chất trên sản phẩm nông sản thực phẩm tại một số chợ. Tuy chưa phát hiện có dư lượng hóa chất trên sản phẩm nông sản thực phẩm bày bán tại chợ nhưng vì hầu hết các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm khu vực chợ đều có quy mô nhỏ lẻ, không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa là thực phẩm ở chợ cũng chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ về ATTP. Ngoài ra, việc kiểm tra, kiểm soát của ngành chức năng về ATTP chủ yếu bằng mắt thường, cảm quan nên khó phát hiện độc tố, hóa chất tồn dư trong thực phẩm thiết yếu cũng như đồ tươi sống./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 6

Trả lời