Khảo sát hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 20/8/2019, 08:08:10

Nằm trong chương trình hợp tác giữa Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II với tỉnh Gia Lai, vừa qua, Tiến sỹ Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm đào tạo và kinh tế HTX của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tiến hành khảo sát hoạt động của một số HTX nông nghiệp ở các huyện: Phú Thiện, Kbang, Ia Grai và thị xã An Khê.

Theo thống kê, hiện tỉnh Gia Lai có hơn 140 HTX nông nghiệp song có khoảng 70% số HTX hoạt động không hiệu quả. Và việc khảo sát của lần này của Trung tâm đào tạo và kinh tế HTX  là để tìm hiểu về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và hiệu quả của các mô hình HTX nông nghiệp ở tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó Tiến sỹ Trần Minh Hải – một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn trong phát triển kinh tế HTX sẽ có một báo cáo tổng quát đánh giá về hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho tỉnh Gia Lai xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi cao và đưa ra các giải pháp nhằm củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn. Qua đó, giúp tỉnh Gia Lai xây dựng thành công mô hình điểm về HTX và Nông hộ kiểu mới ở huyện Phú Thiện và thị xã An Khê trước khi nhân rộng ra toàn tỉnh./.

 Đức Hải – CTV Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 49

Trả lời