Khai mạc Kỳ họp thứ 4 (bất thường) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 24/8/2017, 14:08:16

Sáng nay, tại Hội trường 19/5 TP.Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc Kỳ họp thứ 4  (phiên bất thường) để giải quyết một số công việc theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; cùng 73/80 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Kỳ họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này sẽ nghe và xem xét, thảo luận để quyết định các nội dung do UBND tỉnh trình, gồm: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương); phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh năm 2017; và quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc ban hành các nghị quyết này là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của phápluật và kịp thời triển khai, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Trung ương. Với tinh thần đó, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị:

Đ/c Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Chúng ta thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân tỉnh nhà; do đó tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, tham gia thảo luận và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng đã đề ra của kỳ họp”.

Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình về đề nghị phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020” và Tờ trình quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai; nghe ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

Trên cơ sở nội dung các tờ trình được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, và UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ trước khi HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Riêng đối với Tờ trình số 3170 ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh xin ý kiến HĐND tỉnh giao lại cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định và sẽ báo cáo tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh vào cuối năm 2017.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về Kỳ họp này.

Mỹ Tiến- R’Piên – Duy Linh


Lượt xem: 29

Trả lời