Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở

Cập nhật 14/9/2022, 10:09:19

Huyện ủy Kbang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 82 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên thuộc 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Kbang sẽ được cập nhật những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở; cũng như những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng. Qua đó, giúp các học viên nắm và áp dụng thực tiễn công tác đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)

 


Lượt xem: 6

Trả lời