Kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”

Cập nhật 21/8/2021, 11:08:17

Lượt xem: 2527

6 thoughts on “Kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển””

    1. Link cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961 – 23/10/2021):
      https://thongtintuyengiaogialai.vn/poll_vote.asp

Trả lời