Kbang: tăng cường công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế  

Cập nhật 14/11/2017, 16:11:35

Nhằm hỗ trợ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, những năm qua, Hội Nông dân huyện Kbang đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, có hiệu quả.

Trong đó, công tác hỗ trợ cho  nông dân luôn được đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 69 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hàng ngàn hộ vay với tổng dư nợ trên 77 tỷ đồng và 27 tổ tín chấp vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT với tổng dư nợ trên 149 tỷ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện cũng đã vận động được gần 100 triệu đồng vào Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng tổng số tiền Quỹ lên trên 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội đã triển khai cho vay 7 dự án, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Song song với tạo nguồn vốn, Hội cũng đẩy mạnh phối hợp với các cấp ngành triển khai nhiều các chương trình, dự án khuyến nông, tăng cường ứng dụng KH-KT vào sản xuất, giúp người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, biết cách làm ăn để giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đến nay, huyện Kbang có trên 3.800 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện đã góp phần tích cực cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Ngô Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 26

Trả lời