Kbang phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới

Cập nhật 22/8/2019, 09:08:46

Phấn đấu đến cuối năm 2020 – 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện về đích nông thôn mới – đó là quyết tâm của Kbang. Để đạt được mục tiêu này, Kbang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp không có tiêu chí nào đạt chuẩn song đến nay qua 9 năm triển khai thực hiện, xã Kông Bờ La, huyện K.Bang đã có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn. Để có được kết quả này thì ngoài sự quan tâm đầu tư của các cấp, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện đạt hiệu quả; đặc biệt là huy động sự tham gia đóng góp của người dân.

Ông Trần Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới thì Đảng bộ, chính quyền địa phương đã năng động, sáng tạo đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu. Trước mắt là tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong thời điểm hiện nay; thứ 2 là huy động sự đóng góp của người dân về xây dựng đường, đường điện trên tất cả các thôn, làng thì đều được người dân đóng góp về tiền, của cải, vật chất”.

Ông Đinh Săm – Phó trưởng thôn làng Nua, xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Xây dựng nông thôn mới thì dân làng cũng hưởng ứng các phong trào; trước tiên là nhân dân đóng góp xây dựng nhà rông văn hóa. Đó là vào năm 2013 rồi đến năm 2018 là đóng góp làm đường giao thông nông thôn mới và tất cả những chương trình nhân dân đều hưởng ứng. Như đường điện đây là nhà nước hỗ trợ 10 triệu, còn nhân dân đóng góp 16,8 triệu để làm sao cho làng ngày càng đẹp”.

Tranh thủ nguồn vốn được hỗ trợ và huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, huyện Kbang đã ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu theo yêu cầu của từng tiêu chí; đẩy mạnh kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời giao các xã gắn thực hiện các chương trình, chính sách hộ nghèo với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; gần đây tập trung hỗ trợ hộ thoát nghèo đối với 2 xã Krong và Đăk Rong, vì 2 địa phương này tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Anh Hỏa Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo thì xã sẽ lồng ghép các chương trình mục tiêu để giúp cho người dân nâng cao thu nhập. Ngoài kết hợp các chương trình mục tiêu thì xã sẽ lồng ghép việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, đẩy mạnh thay đổi cơ cấu về cây – con và triển khai bao tiêu sản phẩm cho người dân để nâng cao thu nhập cho người dân”.

Một vấn đề khác được huyện Kbang tập trung tháo gỡ trong xây dựng nông thôn mới là xóa 760 nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, bằng các nguồn hỗ trợ, đã triển khai xây dựng được 51 ngôi nhà và phấn đấu trong năm 2019 sẽ xóa được 60 nhà tạm.

Về vấn đề này ông Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai nói: “Đối với nhà ở thì vận động các gia đình, vận động các doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên chức của huyện Kbang và các cơ quan, đơn vị của huyện để hỗ trợ làm nhà. Về làm nhà thì rà soát lại nhà nào cần sửa chữa, nhà nào cần nâng cấp, nhà nào cần làm mới; người dân hộ đó được bao nhiêu tiền và trên cơ sở đó mới phân cho từng đoàn thể, từng đảng viên giúp cho từng hộ gia đình”.

Với việc huy động, tập trung các nguồn lực, cùng  với những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, cộng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận, chung sức của người dân để huyện Kbang hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra./.

Ngọc Ánh, Huy Toàn


Lượt xem: 39

Trả lời