Kbang: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II.

Cập nhật 11/6/2014, 14:06:07

Huyện Kbang vừa  tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn huyện lần thứ II. 

 

Huyện Kbang tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II.

 

Tham dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 31.000 đồng bào của 18 DTTS trên địa bàn huyện. Nhìn chung, công tác Dân tộc thời gian qua được huyện Kbang xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên đã huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện bằng việc đã có nhiều chủ trương đúng đắn về phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng DTTS được đồng bào các DTTS hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ đồng bào DTTS nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nên đã xóa được đói, giảm được nghèo, vươn lên làm giàu; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS được nâng lên đáng kể, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2013 lên gần 17 triệu đồng và hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 33,6% (giảm 18,5% so với năm 2010). Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ.

Đại hội cũng đã được nghe phát biểu tham luận của nhiều tập thể, cá nhân trong đồng bào DTTS điển hình về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng Nông thôn mới. Tại đại hội, 38 tập thể và cá nhân đã được UBND huyện Kbang biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và phong trào xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện ./.

Hồng Hạnh(Đài TT-TH Kbang)


Lượt xem: 35

Trả lời