Ia Pnôn- xã đầu tiên thu hồi được diện tích đất rừng bị lấn chiếm của huyện Đức Cơ

Cập nhật 24/10/2017, 14:10:45

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2017, huyện Đức cơ đã tích cực và chủ động triển khai thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Trong quá trình triển khai, xã Ia Pnôn là địa phương đầu tiên đã thu hồi được gần 10 héc ta đất và thực hiện trồng rừng.

Đầu mùa mưa năm nay, gia đình ông Puih Hlueh, làng Bua xã Ia Pnôn đã bàn giao 2,6 héc ta đất tại khoảnh 10, tiểu khu 723 cho địa phương để trồng rừng. Ông đã trồng 2.600 cây bạch đàn, 2.600 cây keo lai và trồng xen cây mì. Là một hộ thuộc diện nghèo nên khi chuyển đổi từ cây công nghiệp sang cây rừng ông Hlueh cũng có những băn khoăn. Tuy vậy được sự vận động và trực tiếp giúp đỡ của xã ông và gia đình đã nhận thức được lợi ích của việc trồng rừng.

Ông Puih Hlueh, Làng Bua xã Ia Pnôn huyện Đức cơ cho biết: “Là một người dân khi mà nghe cán bộ huyện và xã đến tuyên truyền, vận động bàn giao lại đất lấn chiếm cho nhà nước, cho địa phương thì tôi và bà con đã chấp hành. Nhưng tôi cũng mong muốn xã và huyện tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ gạo,  tiền để gia đình yên tâm  tiếp tục làm và còn mua thuốc chăm sóc cây”.

Cũng như ông Puih Hlueh, 6 hộ dân trên địa bàn xã Ia Pnôn đã trả lại đất rừng cho chính quyền địa phương với tổng diện tích gần 10 hecta. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu được mục đích chính của chương trình này là thu hồi diện tích đất rừng mà người dân đã lấn chiếm để phát triển lâm nghiệp. Nhà nước sẽ giao lại cho người dân để trồng rừng và hưởng lợi trên diện tích đất ấy.

Ông Hoàng Quốc Thắng, Công chức địa chính nông nghiệp xã Ia Pnôn, huyện Đức cơ cho biết:  “Chúng tôi đi khảo sát diện tích rừng bị lấn chiếm, và sau đó nắm bắt tình hình từng hộ đang canh tác trên khu vực đó rồi đi đến từng hộ để vận động bà con, đã chỉ rõ cho bà con lợi ích của việc trồng rừng. Cái khó khăn cho công tác tuyên truyền ấy là bà con chỉ biết trồng cây hàng năm và thu lợi theo hàng năm mà chưa nhận thức được lợi ích của việc trồng rừng nên chúng tôi đã chỉ rõ cho bà con hiểu lợi ích của việc trồng rừng là mang lại cả lợi ích kinh tế và môi trường”.

Theo kế hoạch, trong 3 năm: 2017, 2018 và năm 2019, xã Ia Pnôn sẽ phải thu hồi 121 héc ta đất rừng bị lấn chiếm. Đây là một nhiệm vụ rất khó thực hiện. Bởi lẽ, người dân đã trồng cây điều và một số cây ngắn ngày khác trên những diện tích đất nói trên.

Ông Nhâm Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Ia Pnôn huyện Đức cơ nói về biện pháp để thu hồi đất rừng: “Chúng tôi đã vận động bà con nhân dân, rồi vận động thêm các ban ngành đoàn thể huy động nhân công, phối hợp với đồn biên phòng Ia Pnôn huy động nhân công. Chúng tôi đã chia làm hai đợt, đợt 1 là 34 cán bộ công chức cũng như đoàn thể, chiến sĩ biên phòng để trồng rừng cho bà con. Đợt thứ 2 là 14 đồng chí để trồng rừng cho bà con. Đến nay diện tích rừng của chúng tôi đã trồng được là 9,6 héc ta”.

Dự kiến đến năm 2019, Ia Pnôn sẽ hoàn thành mục tiêu trồng rừng. Điều này sẽ góp phần giúp huyện Đức cơ thực hiện được mục tiêu thu hồi 2.135 héc ta diện tích đất lâm nghiệp và trả lại màu xanh cho những cánh rừng./.

Minh Châu-Quốc Trung


Lượt xem: 24

Trả lời