Ia Pa: Hội thảo đầu bờ “Mô hình sản xuất giống lúa xác nhận ML 48”

Cập nhật 21/9/2018, 14:09:41

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Ia Pa vừa tổ chức Hội thảo đầu bờ “Mô hình sản xuất giống lúa xác nhận ML48” tại  xã Ia Kdăm.

Vụ mùa 2018 ,Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Ia Pa phối hợp với xã Ia Kdăm và Ia Tul triển khai mô hình giống lúa xác nhận ML48  quy mô 25ha, với 57 hộ nông dân tham gia. Tổng kinh phí thực hiện hơn 578 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 260 triệu đồng, vốn nông dân đóng góp hơn 318 triệu đồng.  Qua nghiệm thu mô hình cho thấy, cây lúa có số nhánh, chiều dài bông, số hạt chắc cao hơn, năng suất bình quân đạt từ 7 đến 7,5 tấn/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 1,5 tấn đến 2 tấn/ha, chi phí đầu tư giảm so với cách làm thông thường, mức lợi nhuận cũng tăng so với cách làm truyền thống gần 4 triệu đồng/ ha. Hiện tại, Doanh nghiệp liên kết đã nghiệm thu và sẽ thu mua khoảng 15 tấn lúa giống ML48 của các hộ dân tham gia mô hình với mức giá cao hơn giá thị trường từ 2- 3 giá./.

 Mai Linh – Siu Tơ Ni


Lượt xem: 34

Trả lời