Ia Grai phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo

Cập nhật 19/12/2022, 18:12:00

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Ia Grai đã tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, huy động các nguồn vốn, giúp hộ nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt, việc phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Gia đình chị Rơ Châm Byơh ở làng Yak, xã Ia Sao thuộc diện hộ nghèo. Thông qua nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chị vay 15 triệu đồng để đầu tư mua cây giống, phân bón cải tạo vườn cà phê đã già cỗi và trả được nợ không lâu sau đó. Thấy hiệu quả, chị tiếp tục vay thêm 30 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi, cải tạo thêm diện tích cà phê còn lại. Vườn cà phê sau khi cải tạo mấy năm nay cho năng suất cao nên gia đình chị cũng đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Chị Byơh nói: “Mình vay vốn ngân hàng sử dụng có hiệu quả. Cây cà phê phát triển tốt, thu hoạch ổn định, gia đình mình có nguồn thu để trả nợ đúng hạn”.

   Thực hiện chương trình tín dụng chính sách, hàng năm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ia Grai đều tổ chức khảo sát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để ngân hàng có cơ sở cho vay. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đề xuất bổ sung nguồn vốn kịp thời, giải ngân nhanh chóng đến đúng đối tượng.

          Chị Phan Thị Thu Liên ở thôn Lập Thành, xã Ia Yok có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội theo diện hộ nghèo, cộng thêm 10 triệu đồng được vay theo kênh của Chi hội Phụ nữ thôn, chị có điều kiện để đầu tư trồng cà phê, chăn nuôi. Khi 2 con vào đại học, chị được vay thêm 25 triệu đồng thông qua chương trình tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để có tiền lo cho con ăn học. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, cộng với sự cần cù, chịu khó, nỗ lực vươn lên của bản thân, năm nay gia đình chị đã đăng ký thoát nghèo.

Chị Phan Thị Thu Liên – xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi vay 30 triệu đầu tư cà phê, chăn nuôi heo, vay vốn sinh viên cho cháu ăn học. Chi hội Phụ nữ tạo điều kiện cho vay thêm. Nhờ sự giúp đỡ của xã, nay tôi xin thoát nghèo. 3 cháu thì 2 cháu cũng ổn định, ra trường 1 cháu, còn 1 cháu học năm cuối. Mẹ con bây giờ cũng ổn định. Nhờ sự giúp đỡ của xã, thôn nhiều lắm mới được như ngày hôm nay”.

               Năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Grai phối hợp UBND các xã, thị trấn trong huyện giải ngân trên 69 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn tín dụng, trong đó có gần 500 hộ nghèo vay với số tiền trên 23 tỷ đồng, 437 hộ cận nghèo vay với số tiền hơn 21 tỷ đồng; hỗ trợ vốn vay cho 43 hộ thoát nghèo với số tiền trên 2,2 tỷ đồng; cho 487 lao động vay giải quyết việc làm với số tiền gần 19 tỷ đồng;  cho 185 hộ vay theo chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

           Cũng trong năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai  chương trình tín dụng theo Nghị định số 28 của Chính phủ  về chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến gói tín dụng trên địa bàn huyện khoảng 21 tỷ đồng. Riêng trong năm đã thực hiện cho vay 4 tỷ đồng giúp 34 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có thêm nguồn vốn để xây dựng nhà mới khang trang, giúp 56 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có nguồn vốn để chuyển đổi ngành nghề, phát triển sản xuất.

Bà Trần Thị Hồng Nhung – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Grai cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai đã triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ 245 tỷ đồng với khoảng 10.600 khách hàng. Đặc biệt 3 chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo chiếm khoảng 60% dư nợ với khoảng 6000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn. Riêng năm  2022 Ngân hàng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể  đã triển khai những gói tín dụng mới thực hiện Nghị quyết số 11 về triển khai phục hội kinh tế sau dịch Covid-19. Các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện có nguồn vốn để đầu tư sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững”.

         Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ia Grai cũng chú trọng thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi, phối hợp tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 Kim Châu – Quốc Linh – Viễn Khánh – Phi Long

 


Lượt xem: 11

Trả lời