Huyện ủy Phú Thiện tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kì 2020 – 2025

Cập nhật 21/9/2019, 16:09:55

Huyện ủy Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kì 2020 – 2025 cho hơn 100 đại biểu là Trưởng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện, tập thể lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng huyện ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, cán bộ văn phòng Đảng ủy, Kế toán các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về một số quan điểm, chủ trương, định hướng trong xây dựng dự thảo văn kiện đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Trao đổi các nội dung về viết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, nghị quyế đại hội và chương trình hành động của Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020 – 2025; Phương pháp tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên; Kinh phí phục vụ Đại hội các cấp.

Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần thống nhất trong nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu cấp ủy xây dựng văn kiện trình đại hội các cấp đảm bảo theo đúng quy định./.

CTV Thanh Tâm – Cao Dũng   (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 47

Trả lời