Huyện ủy Chư Păh tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị

Cập nhật 15/5/2019, 16:05:33

Huyện ủy Chư Păh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị của Bộ chính trị dành cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện đã được học tập, quán triệt các chỉ thị của Bộ chính trị gồm: Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28 về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 32 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. Ngoài ra, huyện ủy còn quán triệt nội dung Kết luận số 44 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09 của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản của chỉ thị, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn ở địa phương.

CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 24

Trả lời