Huyện Phú Thiện tổ chức Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em năm 2022    

Cập nhật 31/8/2022, 14:08:29

Huyện Phú Thiện vừa tổ chức Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em năm 2022.

Tại đây, các em đã bày tỏ những thắc mắc, kiến nghị như: Việc giáo dục kỹ năng sống cho lứa tuổi thanh- thiếu niên; sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin ảnh hưởng đến giới trẻ, tình trạng bạo lực học đường, y tế học đường, định hướng học nghề cho học sinh, điều kiện học tập, vui chơi, giải trí… Các kiến nghị, đề xuất của trẻ em được Đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, ban ngành và đoàn thể huyện, chính quyền các địa phương trực tiếp trả lời thỏa đáng và tiếp nhận, quan tâm để có hướng triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tại chương trình tiếp xúc, đối thoại đã tuyên dương 27 gương trẻ em tiêu biểu về người tốt, việc tốt.

Nhân dịp này lãnh đạo HĐND huyện Phú Thiện đã trao tặng 27 chiếc xe đạp cho trẻ em là những tấm gương người tốt việc tốt và 90 cặp sách cho các Đại biểu trẻ em tiêu biểu của huyện./.

 CTV Hoa Mai (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 11

Trả lời