Huyện Phú Thiện thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 18 tỷ đồng

Cập nhật 24/6/2022, 14:06:33

Bằng nhiều giải pháp tích cực, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện Phú Thiện vẫn duy trì tốt đà tăng trưởng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 18,13 tỷ đồng, đạt 60,29% dự toán tỉnh giao, đạt 50,52% dự toán của Hội đồng Nhân dân huyện giao.

Theo thống kê, nguồn thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm của huyện Phú Thiện chủ yếu là từ các nguồn thu từ thuế, phí, tiền đất, tiền cho thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, và một số nguồn thu khác.

Thực tế, để đạt được những kết quả nổi bật trong thu ngân sách, nhất là trong bối cảnh khó khăn khi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, kéo dài, huyện Phú Thiện đã xác định nhiệm vụ giao thu ngân sách Nhà nước năm 2022 của UBND tỉnh và HĐND huyện giao là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm và được các đơn vị, phòng ban, địa phương tích cực thực hiện.

Để tiếp tục giữ ổn định nguồn thu cho cả năm 2022, 6 tháng còn lại của năm, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách, có kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế, xử lý các khoản nợ đọng thuế, bảo đảm các nguồn thu cân đối ngân sách địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2022./.

 Quốc Linh, Minh Trung


Lượt xem: 6

Trả lời