Huyện Phú Thiện bế mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ bảy, khóa II nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật 12/7/2014, 10:07:42

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc; kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện Phú Thiện, khóa II (nhiệm kỳ 2011-2016) đã bế mạc

 

Huyện Phú Thiện bế mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ bảy, khóa II nhiệm kỳ 2011-2016

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét các báo cáo của HĐND, UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa II; báo cáo về kết quả công tác trên các lĩnh vực: thu chi ngân sách, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát… Thông qua tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2013, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN năm 2014, điều chỉnh và bổ sung 1 số chỉ tiêu chi ngân sách năm 2014… Qua đó các đại biểu HĐND huyện xem xét quyết định các vấn đề quan trọng trên cơ sở các tờ trình đề nghị của thường trực HĐND, UBND huyện và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện. Kỳ họp cũng đã thông báo nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X sẽ được khai mạc vào sáng ngày 14/7/2014.

Kỳ họp đã xem xét thông qua 3 nghị quyết quan trọng về phát triển  KTXH-QPAN trên địa bàn huyện ./.

 

 

Thanh Tâm – Cao Dũng (Phú Thiện)


Lượt xem: 36

Trả lời