Huyện Krông Pa tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập huyện.

Cập nhật 15/4/2014, 10:04:57

Huyện Krôngpa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện (23/4/1979-23/4/2014). 

Trao nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng huyện Krông Pa.

 

Sau 1 năm phát động phong trào thi đua trên địa bàn huyện, đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thược đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, chất lượng giáo dục đào tạo ngày một nâng cao; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được huyện thường xuyên quan tâm. Với những thành tích trong phong trào thi đua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Krôngpa đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, các nhân được nhận ờ thi đua và bằng khen của tỉnh và huyện vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo huyện Krôngpa đã phát động trong trào thi đua đến toàn thể nhân dân, cán bộ chiến sỹ trên địa bàn huyện trong thới gian tới. /.

Đức Mạo – Sơn Trung(Đài TT-TH Krông Pa)


Lượt xem: 62

Trả lời