Huyện Krông Pa tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Cập nhật 16/9/2022, 16:09:04

Ban Chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình huyện Krông Pa vừa tổ chức lớp tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022 cho các thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện, xã, thị trấn và tổ rà soát tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Một số khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải trong quá trình thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đã được đưa ra và được lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện hướng dẫn cụ thể. Lớp tập huấn nhằm giúp các điều tra viên nắm được mục đích, ý nghĩa và những nội dung, phương pháp của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, đúng quy trình và thời gian quy định; làm căn cứ để xây dựng và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

CTV Quang Ngọc (Huyện Krông Pa)


Lượt xem: 11

Trả lời