Huyện Kông Chro xây mới và sửa chữa 209 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2023

Cập nhật 06/12/2022, 15:12:49

 Năm 2023, huyện Kông Chro dự kiến sẽ triển khai xây mới và sửa chữa 209 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, trong đó có 119 căn được xây mới.

Đây là các đối tượng được thụ hưởng từ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổng nhu cầu vốn dự kiến để sửa chữa, xây mới nhà ở trong năm 2023 là 13,12 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/căn xây mới và 20 triệu đồng/ căn sửa chữa, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% mỗi căn so với Ngân sách Trung ương, số tiền còn lại do địa phương huy động từ những nguồn hợp pháp khác. Được biết, mỗi căn nhà xây mới có trị giá 80 triệu đồng và 40 triệu đồng đối với mỗi căn nhà được sửa chữa.

Theo Đề án được phê duyệt, huyện Kông Chro có 637 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Tổng số vốn cần có là 40,64 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 20,32 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 2,032 tỷ đồng; các nguồn vốn hợp pháp khác là 18,288 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2025/.

  Quốc Linh, Minh Trung


Lượt xem: 10

Trả lời