Huyện Kông Chro tuyên dương 20 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022

Cập nhật 14/9/2022, 10:09:36

Tại huyện Kông Chro, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức diễn đàn và tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu.

Lễ tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” nhằm tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ, giáo dục con cái. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc nhằm phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 20 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022./.

 CTV Thúy Ngọ (Huyện Kông Chro)


Lượt xem: 9

Trả lời