Huyện Kông Chro đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Cập nhật 06/4/2022, 07:04:28

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 -24/5/2022), hưởng ứng phong trào thi đua của các cấp phát động, huyện Kông Chro đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân trong huyện hướng tới sự kiện trọng đại của tỉnh.

Hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của các cấp, huyện Kông Chro đã chỉ đạo cho các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai. Qua đây, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.

Ông Nguyễn Văn Đát, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kông Chro cho biế: “Phòng đã có văn bản chỉ đạo cho các xã, thị trấn cùng phối hợp với phòng; đặc biệt là chỉ đạo cho Trung tâm VH-TT&TT tổ chức các hoạt động tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai bằng các hình thức trang trí băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: bằng xe loa lưu động, phát các tin, bài trên hệ thống phát thanh; phối hợp với các công chức của xã phối hợp tuyên truyền đến từng người dân để bà con hiểu được 90 năm tỉnh Gia Lai đã hình thành và phát triển như thế nào”.

    Hưởng ứng phong trào thi đua, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Kông Chro đã tích cực tham gia bằng những hành động, việc làm cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Anh Đinh Công Xuân, Quyền Bí thư Huyện đoàn Kông Chro cũng cho biết: “Sau khi nhận được công văn chỉ đạo của đoàn cấp trên cũng như của huyện Kông Chro trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai thì đối với tuổi trẻ huyện nhà thì đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động. Đặc biệt là trong tháng 3 – Tháng Thanh niên năm 2022 thì đoàn đã tổ chức các hoạt động, các phong trào, như: tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng các công trình, phần việc thanh niên. Qua đó, phát huy được sức trẻ và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động phong trào”.

Ông Huỳnh Nam, Tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro nói: “Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai thì mỗi người dân chúng tôi cùng nhau ra sức phấn đấu; trước hết là lao động sản xuất, rồi gia đình phải đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương và các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh và của huyện để nỗ lực, phấn đấu xây dựng huyện KôngChro ngày càng phát triển hơn nữa, thực sự vững mạnh”.

    Triển khai phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, huyện Kông Chro đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đặc biệt, là gắn với việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2022 – năm có tính chất rất quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro trao đổi: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào: Kông Chro chung sức, chung lòng thi đua chiến thắng đại dịch Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra trong năm 2022. Yêu cầu đặt ra trong các phong trào thi đua là phải triển khai một cách thiết thực, có hiệu quả và phải có chương trình, kế hoạch cụ thể để đem lại hiệu quả cao”.

     Trên cơ sở kết quả đạt được trong đợt cao điểm phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, huyện Kông Chro sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, tạo sức bật đưa Kông Chro vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

 Đức Hải, R’Piên

                                                                                                                            


Lượt xem: 54

Trả lời